Suspension

Explanation

Hänga i luften fasthållen med krokar genom huden i t.ex. rygg eller knän. Liknande aktiviteter som t.ex. pulling - att dra ett föremål efter sig m.h.a. rep fästa i krokar i huden, räknas hit.

Your own interest in Suspension

You have not added Suspension to your interests/kinks.

Stories and articles about Suspension

Show »

Do you know of any story/article about Suspension? Help us categorize it by tagging its contents!

Pictures with Suspension

Show »

Networks about Suspension

Show »

Members interested in Suspension

Show »     Requires VIP membership

Suspension-links

Suspension-links »

Whipipedia about Suspension

Show »