På tal om det-teater om ung sexualitet

Other open-minded event that is a safe space for kinksters

(Log in to see member info)  vCalendar export  
You must be logged in to show your intention to participate.
PÅ TAL OM DET

.PÅ TAL OM DET

”På tal om det” är en teaterföreställning av studerandena på gymnasiet Kallio lukio i dramakonst. Den baserar sig på Taisya Ulyanovas manuskript för kortfilmen ”About That”. Där granskar man mångfalden av sexualitet och kön i de ungas liv. I föreställningen använder skådespelarna både finska och svenska.

Skådespelet berättar om två gymnasister, Anni och Reneé. Hemma och i skolan möter de föräldrarnas och skolkamraternas fördomar. Ändå överskrider Anni och Reneé gränserna av de kollektiva könsnormerna och med varandras stöd finner de unga ett sätt att vara sig själva.

Föreställningen är ett samarbetsprojekt i teaterkonst och svenska språket där deltagarna bekantar sig med gender- och queerteorier och tillämpar dem i sitt konstnärliga arbete. Målet är att öka förståelse, tolerans och jämställdhet mellan människor och utveckla deras färdigheter i konstnärlig och vetenskaplig forskning samt främja studerandenas karriärplanering med hjälp av högskolesamarbete. Projektets samarbetspartners är bl.a. Finlandsinstitutet i Stockholm och Academy of Moving People and Images. Medverkande i föreställningen är 12 studeranden på gynmasiet Kallion lukio samt två lärare.

Regi: Annemari Untamala, lektor i teaterkonst
Handledande lärare i svenska: Marjut Koivunen, lektor i svenska
Premiär i Helsingfors 14.11. kl. 18.00.
Andra föreställningar 15.11. kl. 12.00 och kl. 18.00.
Föreställningen i Stockholm: Sverigefinska skolan i Stockholm 22.11. kl. 14.00
”På tal om det” on Kallion ilmaisutaidon lukion opiskelijoiden valmistama teatteriesitys, joka pohjautuu Taisya Ulyanovan lyhytelokuvan käsikirjoitukseen ”About That”. Näytelmässä tarkastellaan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta nuorten elämässä. Esiityksessä puhutaan suomea ja ruotsia.
Näytelmä kertoo kahden lukiolaisen, Annin ja Reneén ystävyydestä. Esityksessä liikutaan kodin ja koulun maailmassa ja tarkastellaan vanhempien ja koulukavereiden ennakkoluulojen värittämää toimintaa, joka osin vahingossa, osin tahallisesti pyrkii rajoittamaan ystävysten suhdetta. Anni ja Reneé kuitenkin ylittävät yhteisön sukupuolinormatiivisen ajattelun rajat ja nuoret löytävät toistensa tuella tavan olla omina itsenään.
Esitys on valmistettu teatterin ja ruotsin kielen yhteistyöprojektina, jossa osallistujat perehtyvät gender- ja queer –teorioihin ja alan tutkimukseen ja soveltavat sitä taiteellisessa työskentelyssään. Projektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa ihmisten välillä, kehittää siihen osallistuvien valmiuksia taiteellisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa ja tukea korkeakouluyhteistyön avulla yksittäisten opiskelijoitten urasuunnittelua. Yhteistyökumppaneina projektissa ovat mm. Tukholman Suomi-instituutti ja Academy of Moving People And Images.
Mukana esityksessä on 12 Kallion lukion opiskelijaa ja kaksi opettajaa.
Ohjaus: Annemari Untamala, teatterin lehtori
Ruotsin kielen ohjaava opettaja: Marjut Koivunen, ruotsin lehtori
Ensi-ilta Helsingissä 14.11. klo 18.00. Muut esitykset: 15.11. klo 12.00 ja klo 18.00.
Esitys Tukholmassa: Sverigefinska skolan i Stockholm 22.11. klo 14.00
Lisätietoja:
Annemari Untamala
Teatterin lehtori, Teatt. toht., /
Teacher of Theatre Arts, D.A. (Theatre and Drama)

Kallion lukio/
Kallio Upper Secondary School of Performing Arts
Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki /
PL 53302, 00099 Helsingin kaupunki
Tel. +358505055555
annemari.untamala@ed

Comments

You must be logged in to be able to comment.

Reviews

You cannot review this event since it occured too long ago.

1 participates:
(Log in to see member info)
3 interested:
(Log in to see member info)
(Log in to see member info)
(Log in to see member info)

The European BDSM, fetish & kink community
Improve existing translations of this page   Sign up it´s easy & free   Read more about Fetopia   Advertise   Graphics: Default / Discreet   Copyright © 2003-2020