Samtal om sexuell trygghet för sexuellt dominanta män - del 3

Thursday 20 february, at 19:00 — 21:00  Kortedala, göteborg  (Västra Götalands län)  

⚠ Application required  
(Sex-)political event   (Log in to see member info)  

http://bdsminfo.se   info@bdsminfo.se 

You must be logged in to show your intention to participate.
Vad är detta?

Detta är en gratis självutvecklings- och diskussionskurs för personer som ser sig som sexuellt dominanta män. Kursen syftar till att på individuell- och gruppnivå skapa medvetenhet och förändringspotential kring sexuell jämställdhet, makt och sexuell utsatthet. Kursen utgår utifrån vad som kan ses som en arketypisk könsnorm pga. vad som är vanligast i samhället.

Det är också en chans att sitta ned som sexuellt dominanta män och prata utifrån erfarenheter och känslor vilket det kanske inte finns så många arenor för.

Bakgrund

Jag som kommer vara samtalsledare, Profossgbg, är yrkesverksam socionom, ca 25 års erfarenhet av BDSM samt driver bdsminfo.se. Inom mitt arbete under hösten 2019 gick jag en utbildning i ”samtal för alla män”, (män i självreflekterande samtal om jämställdhet och sexualitet). Föreningen MÄN har skapat detta koncept och det är uppbyggt så att den som deltar kan sedan starta en egen samtalsgrupp. Det finns ett grundkoncept för samtalsämnen, men det kan också skräddarsys utifrån intressegrupp vilket jag gjort.

Hur går det till?

En grupp på 5–7 personer samlas 5–6 gånger för gruppsamtal som är upp till två timmar per tillfälle.

Två samtalssätt:

Lilla rummet, i det talar varje deltagare fritt i ämnet 2–3 minuter utifrån egna perspektiv och erfarenheter. I det lilla rummet är det centralt att ingen alls kommenterar det som sägs utan det är en möjlighet dels att säga sin personliga syn/erfarenhet dels att dela något med gruppen som kanske är känsligt för personen.

Stora rummet: Ett diskussionsforum, där det antingen talas i rundor eller med talarpinne efter vad gruppen föredrar.

Det är helt centralt att det som sägs stannar i gruppen.


Praktiskt

Kursen kommer att hållas hemma hos Profossgbg i Kortedala. Den hålls 6e februari och de fyra efterföljande torsdagarna plus avslutning i april.
OBS: Anmälan sker till Profossgbg i pm. Inga förkunskaper krävs, är intresset stort kan flera grupper hållas efter hand.

Kursinnehåll

Träff 1 Hur är en arketypisk, sexuellt dominant man?

Introduktion (för kursen och manlig sexuell dominans)

Listning, exemplifiera och diskutera vad en sexuellt dominant man är, arketypiskt.

Lilla rummet: hur ser du på dig som sexuellt dominant man.

Stora rummet: Vad gör en ”bra” och ”mindre bra” sexuellt dominant man, hur kan det bra förstärkas?

Om tid räcker: samtal utifrån vad gruppen vill tala om

Träff 2 Synen på samtycke och utsattheten för kvinnor som sexuella individer i samhället (och på nätet) i allmänhet och i bdsmrelaterade situationer i synnerhet.

Introduktion (kvinnlig, sexuell, utsatthet, allmänt om samtycke och vad är ett övergrepp?)

Lilla rummet: Din syn på samtycke, hur har och hur upplever du att kvinnor kan bli sexuellt utsatta på dåligt sätt.

Stora rummet: Vad är det som gör att så många kvinnor blir utsatta samtidigt som det görs så lite för att stoppa det? Är övergrepp normaliserat?

Om tid räcker: samtal utifrån vad gruppen vill tala om


Träff 3 Kvinnlig rädsla för att anmäla/säga till andra om övergrepp och ”den snälle killen”.

Introduktion (statistik om sexuell utsatthet/övergrepp och om rädslor kring att anmäla/säga till). (Om en vanlig syn på förövare utifrån en brottmålsadvokats erfarenheter).

Stora rummet: Är det så här? Varför?

Lilla rummet: Dina erfarenheter av rädsla för att anmäla/säga till andra om. Har du/har du haft bekanta som är förövare, vilka tankar och känslor gav det dig?

Stora rummet: Om det är så vanligt med övergrepp, varför känner vi personligen så få förövare? Vad kan göras för att minska denna utsatthet?

Om tid räcker: samtal utifrån vad gruppen vill tala om


Träff 4 När det gått fel, det omedvetna övergreppet

Introduktion (Förtydligande av ordet övergrepp, exemplifiering kring vad som kan vara vanligt allmänt och specifikt i bdsmsammanhang)

Stora rummet: vad är vanliga övergrepp bland bdsmutövare, med- eller omedvetet?

Lilla rummet: Detta hände när jag gjorde ett då omedvetet övergrepp och mina tankar kring det (Det är inte självklart att du gjort något, men detta förtydligas under kurstillfället).

Stora rummet: Hur kan omedvetna övergrepp minskas?

Om tid räcker: samtal utifrån vad gruppen vill tala om

,
Träff 5 Det utgår ifrån mig – hur kan jag öka sexuell jämställdhet och minska sexuell utsatthet?

Introduktion (vad kan sexuell jämlikhet innebära i bdsmsammanhang, vad social makt kan vara och påverka)

Lilla rummet: hur kan jag öka sexuell jämställdhet och minska sexuell utsatthet?

Stora rummet: hur kan vi öka sexuell jämställdhet och minska sexuell utsatthet?

Om tid räcker: samtal utifrån vad gruppen vill tala om


Träff 6 En månad senare – hur går dina tankar idag?

Lilla rummet: Hur har tankar gått sedan sist, talar eller agerar jag på något nytt sätt?

Stora rummet: Vad kan och vill vi göra för att skapa en större sexuell trygghet individuellt och i bdsmsubkulturen?

Sammanfattning av våra tankar.

Comments

You must be logged in to be able to comment.

Reviews

You cannot review this event since it occured too long ago.

5 participates
(Log in to see member info)
(Log in to see member info)
(Log in to see member info)
(Log in to see member info)
(Log in to see member info)
1 interested
(Log in to see member info)

The European BDSM, fetish & kink community
Improve existing translations of this page   Sign up it´s easy & free   Read more about Fetopia   Advertise   Graphics: Default / Discreet   Copyright © 2003-2020