Editorial articles:   All (1289)   Fetopia (185)   Society (223)   Culture (638)   International (35)   Shopping (48)

Society 4 feb 20:16 by David

Är du en BDSM-utövande Stockholms- eller Uppsalabo 18-23? Var med i en undersökning!

Vid Malmö Universitet genomförs just nu en studie av unga vuxna BDSM-utövare, med mål att belysa unga utövares egna erfarenheter samt att undersöka vilka attityder som unga utövare uppfattar att andra har av BDSM. Vad sägs om att medverka?

Genomföraren av studien beskriver själv:


Är du mellan 18 och 23 år och bor i Stockholms eller Uppsala län?

Jag heter Fox Foxhage och är student på masterprogrammet i sexologi. Just nu genomför jag en studie vid Malmö universitet med fokus på unga vuxna BDSM-utövare. Därför söker jag dig som är 18– 23 år, bor i Stockholms län eller Uppsala län, och vill bli intervjuad.

Syftetmed studien är att belysa ungas utövares egna upplevelser och erfarenheter av att utöva BDSM samt att undersöka vilka attityder som unga utövare uppfattar att andra har av BDSM.I förlängningen hoppas jag att min studie ska ge mer kunskap om BDSM bland personal på till exempel ungdomsmottagningar och i elev- och studenthälsan, så att fler unga känner sig välkomna när de besöker mottagningar som arbetar med hälsa.

Sammanlagt kommer jag att intervjua ca 10 personer som själva tycker om att utöva BDSM, antingen regelbundet, då och då, eller någon enstaka gång. Du får själv definiera på vilket sätt du är BDSM-utövare.Intervjuerna kommer att ske genom personligt möte, på ett ställe som du väljer eller i ett avskilt rum på en samtalsmottagning. Intervjuerna spelas in och skrivs ut till text. Ljudfiler och textfiler förstörs när studien är klar.

Resultatet av studien kommer att presenteras som en masteruppsats i sexologi. Uppsatsen kommer att vara tillgänglig på Malmö universitets webbplats MUEP.

Är du intresserad av att delta i studien? Du kommer vara fullständigt anonym i uppsatsen och du kan ångra dig om du känner för det utan att du behöver förklara dina skäl.

Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller vill vara med i studien. Kontakta mig på mejl eller mobil.


E-post: foxhage@gmail.com
Mobil: 073-253 42 77


Fox Foxhage,
Student vid masterprogrammet i sexologi,
Malmö universitet

Handledare: Charlotta Carlström
charlotta.carlstrom@mau.se
David
4 feb 20:16

Bookmark and Share


Citera gärna men glöm inte att ange källa.   Direktlänk till denna text: http://www.fetopia.com/?news=3281