Psychological dominance

Explanation

Utföra kontroll på ett mentalt plan eller underkasta sig detsamma. Kan t.ex. handla om att genom blickar, gester, ordval, röstläge, etc frammana olika emotionella tillstånd, som skam eller trygghet hos den undergivne. Det kan även handla om att ta kommando och bestämma vad den undergivne ska ha på sig, hur och när den får äta, sova, tala, att den ska krypa/knäböja, etc. Innefattar även mindcontrol och mindfucks.

Your own interest in Psychological dominance

You have not added Psychological dominance to your interests/kinks.

Stories and articles about Psychological dominance

Show »

Do you know of any story/article about Psychological dominance? Help us categorize it by tagging its contents!

Pictures with Psychological dominance

Show »

Networks about Psychological dominance

Show »

Members interested in Psychological dominance

Show »     Requires VIP membership

Psychological-dominance-links

Psychological-dominance-links »

Whipipedia about Psychological dominance

Show »