Log inRegister

Contact / abuse

Via denna sida kan du ta kontakt med och skicka feedback till sajtens administratörer.

Observera detta innan du skickar in ett ärende:

  • Personliga tvistemål/intriger lägger sig sajten INTE i. Anmäl inte sådana här, utan blockera vederbörande istället.
  • För icke-akuta ärenden kan det hända att ev. svar kan dröja, då många engagerar sig i sajtens drift på ideell basis. Administratörerna förbehåller sig även rätten att behandla ett angeläget urval av ärenden.
  • Elementära frågor (hur man loggar in, hur man avslutar medlemskapet, hur man skickar ett mail, etc.) finns antingen redan besvarade i informationssidorna eller hör till allmänn datorkunskap som vi inte har tid att bistå med.

Data you submit will be stored and processed by Fetopia in order for us to get back to you and administer the erend. Information is only processed within the frame for Fetopia and is not transfered to any outsider for other purposes. Our basis for processing is your consent, we remove information when ther are deemed to no longer serve their purpose. Read more about the processing and how you can get in touch with personal data ombudsman in the information pages.

Min emailadress:

Om ditt ärende gäller ett specifikt medlemskap, kom ihåg att i ärendetexten ange dess medlemsnamn/medlemsnummer så sajtadministrationen vet vilket du menar.

Vad gäller saken?