Grund

Darkside är ett community för frisinnad sexualitet. Det finns många platser för de som kvalar in i vaniljmallen men detta är oasen för oss som insett vilka stora källor till välbefinnande och personlig utveckling som finns även utanför mainstreamen. Här regerar kärlek och gemenskap i BDSM, kink, sexpositivitet, fetischism, uttryck och livsstilar utanför normativitetens fängelse.

Här hittar vi likasinnade, tar del av bilder och noveller, umgås och diskuterar eller bara hänger med varandra i vårt gemensamma nätvardagsrum.

Vi förenas av att vi bejakar vårt innersta, av insikten om hur mycket positivt det tillför livet och av övertygelsen om att våra uttryck har en lika självklar plats i samhället som alla andras.

Du kan vara en sadomasochistisk bibliotekarie in-the-closet, en sällskapssökande lädermaster, en löpandebandarbetare som drömmer om en värld i latex, en bakelitglasöginprydd furryakademiker, en nyligen bondagefrälst dragking, en queer puppygirl. Någon du känner kanske är medlem här eller så kanske du bara är lite allmänt nyfiken själv. Så länge du är en vän av vår kultur är du varmt välkommen som medlem. Medlemskap är gratis, du skaffar det lätt genom denna sida.

Förutom bejakandet av bredden av mänskliga uttryck, strävan efter en värld där dessa har en självklar plats och insikten om den ömsesidiga respekten som följer därav – någon kanske kallar det kulturradikalism, någon annan kanske kallar det anständighet – så intar inte Darkside någon särskild partipolitisk position eller grupptillhörighet. Alla som tycker om vår tanke om kärlek och gemenskap är välkomna.

Darksides ämnesområden

Darkside är ett community för sexualiteter där utövande präglas av samtycke och riskmedvetenhet. Några av Darksides största fokus är BDSM, kink, sexpositivism, fetischism och normkritik. Ett par av dessa begrepp förklaras här:
 • BDSM

  BDSM står för bondage/disciplin, dominans/underkastelse och sadomasochism, olika sexualitetsuttryck genom vilka samtyckande vuxna hittar gemensamt välbefinnande. Det kan handla om att fokusera extra mycket på en kroppslig upplevelse när rörelsemöjligheter är begränsade, att känna avslappning i överlämnandet av makt och beslutande eller att hitta njutning i viss slags smärta som kan frammanas på ofarliga sätt. BDSM-utlevnad kan ta många uttryck men iscensättandet grundas alltid i gemensamma överenskommelser. Det är alltid personen i den mottagande rollen som sätter gränserna.

  Källa: RFSU, Riksförbundet För Sexuell Upplysning, 2008. Du kan läsa mer om BDSM på Bdsminfo.se, där engagerade utövare själva beskriver BDSM.

 • Kink och kinkykultur

  Kink handlar om att gå utöver traditionella sexualitetsmallar. Genom att tänja på gränserna för det accepterade vidgas den traditionella bilden av vad sexualitet kan och får vara. Kinkykulturen är en social kulturströmning kring detta, som kännetecknas av en gemenskap i en stolthet över vad som traditionellt setts som perverst – "kinky". Kinkykulturen hade sin början i den läderkultur, med starka sadomasochistiska drag, som uppstod i västvärlden under mitten av 1900-talet. Idag kanaliseras den i bl.a. kinkyklubbar och i nätcommunitys som Darkside. Den genomsyras av BDSM och en ifrågasättande, frihetlig sexualitetsattityd. Stilmässiga kännetecken är underground, dungeonestetik och utmanande kläder. Ofta används den svart-blå-vit-randiga läderflaggan för att signalera tillhörighet till läder-/kinkykulturen. Kinkykulturen refererar ibland till sin motpol, det traditionella och återhållsamma, som "vanilj" - en parallell till hur vaniljglassen saknar spännande smaksättning. En kinkster är en person som identifierar sig med positionen som kinky.

 • Sexpositivism

  En åskådning som ser sexualitet som en kraft med positiv potential och en övertygelse om att sexualiteten kan genomsyra många aspekter av våra liv på konstruktiva och naturliga vis. En åskådning mot tabun, för frigörelse, mångfald och fri kärlek.

 • Fetischism

  Fetischism handlar om en passionerad relation mellan människa och sak; fetischism är sexualitet orienterad mot sak. Saken kan vara något konkret – såsom ett objekt, ett material, en substans eller en kroppsdel som inte traditionellt förknippas med sexualitet – eller en mer abstrakt företeelse såsom en färg eller en epok. En fetischist är en person som har förmåga att uppleva passionen. Saken som en fetischist har en relation till kallas fetischen. Eftersom var sak kan upplevas på sitt sätt, kan fetischism ta sig väldigt många olika uttrycksformer. Fetischism kan ha att göra med sexuell praktik, identitet, attraktion eller personlighetsuttryck.

  Du kan läsa mer om fetischism på Fetischism.info, ett initiativ för att sprida kunskap om fetischism.

Du kan läsa lite kortfattad historia om vår kultur och ett par av de symboler som används på Darkside här.

Hur Darkside upprätthålls

Darkside drivs av personer som har valt att engagera sig i olika områden av communityt. Av säkerhetsskäl har endast Darksides grundare tillgång till sajtens kärna och reserverar sig rätten att hantera teknisk drift och myndighetskontakt. I övrigt är tanken att tillhandahålla en öppen oas för hela scenens väl. I nätverk, diskussionsforum, bibliotek, chat, etc. finns det frivilliga som engagerar sig.

För att upprätthålla en öppen stämning och trivsel finns gemensamma regler som är viktiga.

Historia

Darkside startades runt årsskiftet 2003-2004. 2004 anordnades det första stora Darksidepartyt i Göteborg. Hösten 2006 skapade TzR en Darkside-kalender för 2007. Idag, sommaren 2009, har Darkside över 30,000 medlemmar av alla kön, åldrar och samhällsgrupper. Runt om i landet arrangerar medlemmar Darksideträffar och andra aktiviteter. Darkside har titt som tätt figurerat i media och det har skrivits universitetsuppsatser och avhandlingar om sajten.

Grafik

Darkside har genom åren haft fem olika utseenden. Den första versionen gick i stålblått och varade mellan 2003 och 2006. 2006 fick Darkside sin nuvarande logotyp och ett svart-vitt-rött tema. I grafiken figurerade morkaii på inloggningssidan och i statusfältet, foton av Susann på Drop Dead Photo. (Se fler av dessa bilder på hemsidan A Thing For Rubber.)

I maj 2011 fick Darkside ett nytt ansikstlyft. Latexkonsten i grafiken återfinns i boken Swedish Fetish, av Andrea Belluso.

Den fjärde versionen av Darkside togs i bruk sommaren 2014. Den femte, den nuvarande som är responsiv och därmed möjliggör bättre surf på mobiler och surfplattor, togs i bruk sensommaren 2015.

Om du behöver grafik eller vill använda Darksides logotyp någonstans brukar det vanligtvis gå bra, men kontakta sajtens administration så kan vi se till att du får lämpligt material.

Press

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart vi kan. Behöver du grafik eller logotyper till artiklar o.dyl. kan vi förse dig med högkvalitativt sådant.

Bidrag

Innehåll till det välkomstmail som varje medlem får är har bidragits av gholen.