Log inRegister

Grund

Fetopia är ett socialt community som hyllar den mänskliga sexualitetens potential att anta en stor mängd former och uttryck. Fetopia vill vara en plats för denna mångfald som annars är förpassad till samhällets skuggsida – därav communityts namn. Inom ramen för samtycke och ömsesidighet * riktar vi oss särskilt till de som lever med marginaliserade sexualiteter och identiteter relaterade till sexualitet och kön. Detta sammanfattas i taglinen "kärlek och gemenskap i sexualitets- och identitetsmångfald". Vi välkomnar även vänner som uppskattar och hedrar den fristad som communityt innebär.

*) Communityt inkluderar sexualiteter vars utövande präglas av samtycke. På Fetopia samsas personer med många olika identiteter, varpå ömsesidig respekt gentemot individer och målgrupper är grundläggande.

Här hittar vi likasinnade, tar del av bilder och noveller, umgås och diskuterar eller bara hänger med varandra i vårt gemensamma nätvardagsrum.

Du kanske är en sadomasochistisk bibliotekarie in-the-closet, en sällskapssökande lädermaster, en löpandebandarbetare som drömmer om en värld i latex, en bakelitglasögprydd flersam furryakademiker, en nyligen bondagefrälst dragking, en queer puppygirl. Någon du känner kanske är medlem här eller så kanske du bara är lite allmänt nyfiken själv. Så länge du är en vän av vår kultur är du varmt välkommen som medlem. Medlemskap är gratis, du skaffar det lätt genom denna sida.

Förutom bejakandet av bredden av mänskliga uttryck, strävan efter en värld där dessa har en självklar plats och insikten om den ömsesidiga respekten som följer därav så intar inte Darkside någon särskild partipolitisk position eller grupptillhörighet. Alla som tycker om vår tanke om kärlek och gemenskap är välkomna.

Fetopia's ämnesområden

Fetopia är ett community för sexualiteter vars utövande präglas av samtycke och riskmedvetenhet. Några av Fetopia's största fokus är BDSM, läderkultur, kink, sexpositivism och fetischism. Ett par av dessa begrepp förklaras här:
 • BDSM

  BDSM står för bondage/disciplin, dominans/underkastelse och sadomasochism, olika sexualitetsuttryck genom vilka samtyckande vuxna hittar gemensamt välbefinnande. Det kan handla om att fokusera extra mycket på en kroppslig upplevelse när rörelsemöjligheter är begränsade, att känna avslappning i överlämnandet av makt och beslutande eller att hitta njutning i viss slags smärta som kan frammanas på ofarliga sätt. BDSM-utlevnad kan ta många uttryck men iscensättandet grundas alltid i gemensamma överenskommelser. Det är alltid personen i den mottagande rollen som sätter gränserna.

  Källa: RFSU, Riksförbundet För Sexuell Upplysning, 2008.

 • Kink

  Kink handlar om att sexuell praktik överskrider det som kulturellt anses lagom och konventionellt. Exakt vad som i en viss tid, på en viss plats och i en viss kultur betraktas som kinky varierar. Personer som menar att deras sexualitet kännetecknas av en förkärlek för kulturellt ovanliga praktiker kan identifiera sig som kinky eller som kinksters. Kring detta finns en global subkultur, kinkykulturen. I den förekommer ofta BDSM, subkulturella utmanande kläder och en ifrågasättande, frihetlig sexualitetsattityd. Kinksters refererar ibland till sin motpol, det traditionella och återhållsamma, som "vanilj" – en parallell till hur vaniljglassen saknar spännande smaksättning.

 • Queer

  Queer handlar om att sexualitet eller kön inte låter sig beskrivas av begränsade traditionella kategorier. Ordet queer kan användas för att beskriva sig själv eller för att på ett allmänt plan tala om sexualitet eller kön som marginaliseras av normer. Centralt i begreppet queer är ett avståndstagande från heteronormen.

 • Fetischism

  Fetischism avser sexualitet som kännetecknas av attraktion och åtrå till någon sak, något annat än kön. Fetischism kan ta många olika uttrycksformer och kan ha att göra med sexuell praktik, partnerpreferens, sensualism, personlighetsuttryck och identitet i olika grader för olika personer.

  Du kan läsa mer om fetischism på Fetischism.info, ett initiativ för att sprida kunskap om fetischism.

 • Sexpositivism

  En åskådning som ser sexualitet som en kraft med positiv potential och en övertygelse om att sexualiteten kan genomsyra många aspekter av våra liv på konstruktiva och naturliga vis. En åskådning mot tabun, för frigörelse, mångfald och fri kärlek.

Du kan läsa lite kortfattad historia om vår kultur och ett par av de symboler som används på Darkside här.

Hur Darkside upprätthålls

Darkside drivs av personer som har valt att engagera sig i olika områden av communityt. Av säkerhetsskäl har endast Darksides grundare tillgång till sajtens kärna och reserverar sig rätten att hantera teknisk drift och myndighetskontakt. I övrigt är tanken att tillhandahålla en öppen oas för hela scenens väl. I nätverk, diskussionsforum, bibliotek, chat, etc. finns det frivilliga som engagerar sig.

För att upprätthålla en öppen stämning och trivsel finns gemensamma regler som är viktiga.

Darksides grundare heter David; han sysslar främst med vidareutveckling, teknisk drift, myndighetskontakt och allmän administration. Engagerade i diverse ämnesområden från koncept och allt-i-allo-administration sedan Darksides barndom har bl.a. varit Julie, Tintomara, VonPrygel, southpaw, dystra_ior, Nastygirl och MissSpecialNeeds. Grafik har kommit från bl.a. A. Belluso, A Thing For Rubber och Reflective Desire.

Varje nätverk som tillhandahåller diskussionsutrymmen har en särskild ägare som i sin tur har grupper av moderatorer som slår an förhållningsregler och upprätthåller ordning i nätverk. I varje nätverk kan du se vilken som är ägare respektive moderatorer. Vänd dig till någon av dessa om du har frågor kring skeenden i diskussioner.

Abuseärenden rörandes huruvida material såsom dagboksinlägg och bilder överrensstämmer med Darksides regler kring bl.a. uthängningar, integritet och bedömningar av medlemmars närvaro handhas av en mindre grupp personer som vid behov samråder. Vill du uppmärksamma något material såsom dagboksinlägg eller bilder som du misstänker bryter mot de allmänna reglerna gällandes uthängningar, integritet eller liknande, använd abuseanmälningsfunktionen som finns i anslutning till resp. dagboksinlägg eller bild, så kan ärendet handhas på smidigaste sätt.

Historia

Darkside startades i december 2003. 2004 anordnades det första stora Darksidepartyt i Göteborg. Hösten 2006 skapade TzR en Darkside-kalender för 2007. Sommaren 2009 hade Darkside över 30.000 medlemmar och ungefär 10 år senare var siffran runt 150.000 – av alla kön, åldrar och samhällsgrupper. Medlemsstatistik hittar du här. Runt om i landet arrangerar medlemmar Darksideträffar och andra aktiviteter. Darkside har titt som tätt figurerat i media och det har skrivits universitetsuppsatser och avhandlingar om sajten.

Grafik

I Darksides grafik används public domain-bildelement från Reflective Desire. Stöd gärna Reflective Desire och ta del av den fantastiska konst de producerar.

Logotyper i SVG-format med transparent bakgrund:
Vit
Svart

Press

Kontakta oss gärna via vårt kontaktformulär så återkommer vi till dig så snart vi kan. Behöver du grafik eller logotyper till artiklar o.dyl. kan vi förse dig med högkvalitativt sådant.

Love and community in diversity
Improve existing translations of this page   Sign up – it´s easy & free   Read more about Fetopia   Advertise   Graphics: Default / Discreet   Copyright © 2003-2023